SSK Sorgulama işlemi

Sevgili Ziyaretçilerimiz Sizler için hizmet olarak sunduğumuz bu e-devletkapisi.net bilgilendirme ve yönlendirme sitesinde Ssk Sorgulama yapabileceksiniz. Sizler bu sayfada ssk sorgulama ve SSK Hizmet Dökümü sorgulayabilir, SSK Sicil No’nuzu öğrenebilirsiniz. TC Kimlik No ile de SSK Hizmet Dökümü sorgulayabilirsiniz.

 

“SSK’dan ne zaman emekli olurum”, “SSK’dan ne kadar emekli maaşı alırım”, “SSK aylığım bağlandı mı” sorularına yanıt bulabilirsiniz.

 

Devletin resmi sitesi Turkiye.gov.tr’de TC Kimlik No ile SSK Hizmet Dökümü Sorgulaması yapabilirsiniz. SSK sorgulaması için bu sayfaya bakınız.. TIKLAYIN !

 

 

 

 

Vergi Numarası yerine T.C. Kimlik No

1 Ocak 2007 tarihinden itibaren tüm işlemlerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler için vergi kimlik numarası olarak yalnızca TC kimlik numarası kullanılacak.T.C. Kimlik Numarası Sorgulamak için tıklayınız…
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler ise TC kimlik numaraları olmadığı için vergi dairelerince kendilerine verilen on haneli rakamdan oluşan vergi kimlik numaralarını kullanmaya devam edecekler.
Vergi mükellefiyetini gerektirecek bir faaliyet nedeniyle mükellef olan ya da vergi mükellefiyetini gerektirecek bir faaliyeti bulunmayan, ancak vergi kimlik numarası gerektiren işlemlere taraf olan ve işlemleri gerçekleştirecek kişi ve kuruluşlara vergi kimlik numaralarını ibraz etmek zorunda bulunan tüzel kişiler daha önceden olduğu gibi mevcut ya da vergi dairelerinden yeni alacakları on haneli vergi kimlik numaralarını kullanacaklar.
Ticaret Sicil Memurlukları, yeni kurulacak sermaye şirketlerinin (anonim şirket, limited şirket ve eshamlı komandit şirket) kurucu ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdürleriyle limited şirkette müdürlerden Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde olanların vergi kimlik numarası olarak TC kimlik numaralarının, yabancı uyrukluların ise vergi dairelerinden alınacak vergi kimlik numaralarının ilgili belgelere yazılmasını sağlayacaklar.
Ayrıntılı Bilgi: GİB Vergi Kimlik Numarası İç Genelgesi 2006/1Vergi Kimlik No Hangi Durumlarda Zorunludur?
Aşağıda yazılı işlemleri gerçekleştirecek gerçek ve tüzel kişiler, vergi kimlik numarası almak zorundadırlar.
a) Motorlu taşıt alan satan gerçek ve tüzel kişiler,b) Gayrimenkul alan satan gerçek ve tüzel kişiler,c) Lehine ipotek tesis edilen gerçek ve tüzel kişiler,d) Bina inşaat ettirip tapuya tescil ettiren gerçek ve tüzel kişiler,e) Yeni kurulacak sermeye şirketlerinin hisse nispeti en yüksek beş ortağı, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürleri. (Limited Şirketlerde Şirket Müdürleri)
Bu kişiler, nüfus cüzdanları ve fotokopileri ile birlikte herhangi bir vergi dairesine giderek vergi kimlik numarası alabilirler.
2 Seri No’lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği ile Bankacılık İşlemlerinde Vergi Kimlik numarası kullanımı zorunlu hale gelmiştir.Kobi Rehberi: Vergi Kimlik Numarası Almak İçin Vergi Dairesine Başvuru
Vergi kimlik numarası almak için işe başlama tarihinden itibaren on gün içerisinde;
- Kurumlar vergisi mükellefiyetinde, kurumun kanuni veya iş merkezinin,- Gelir vergisi mükellefiyetinde, mükellefin işyerinin veya işyeri merkezinin
bulunduğu yer vergi dairesine başvurulması gerekir.

Sitemize sık sık emeklilik yaş ve hizmet süresi hesaplamasına dair sorular gelmektedir. sgk sorgulama ile ilgili konulara bakan editörlerimizin verdiği cevaplar.  Bugün önemli, bir konuya değinmek istiyoruz. Bu dosyada önemli bazı tarihlere dikkat çekeceğiz. Bu tarihler bilinirse ve dikkat edilirse, herkes çok daha rahat bir şekilde yaş ve hizmet hesaplaması yapabilecektir.

 

ÖRNEK SORU

1966 doğumlu bir bayan, 8.1.1988 tarihinde memuriyete başlamış,
16.12.1991 tarihinde istifa etmiş,
25.11.1998 tarihinde yeniden memuriyete başlamış,
16.10.2000 tarihinde ücretsiz izine ayrılmış ve süresi 2 yıl 9 ay,
22.8.2003 tarihinde ücretsiz izin bitimi görevine başlamış ve halen görevini sürdürmektedir.

Ücretsiz izinli geçen süresinin ödemesini yapabilir mi? 20 yılını doldurunca emekli olabilir mi? Kaç yaşında emekli olabilir? Emekli ikramiyesini ve emekli aylığını ne zaman alabilir?

 

CEVAP

1-) 2008 YILI EKİM AYI BAŞINDAN ÖNCE MEMUR OLANLAR

Emeklilik hizmet ve yaş hesabı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlüğe girdiği 2008 yılı Ekim ayı başından önce devlet memurluğu pozisyonunda olanlar için 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yapılmaktadır.

 

1a) 8.9.1999′DAN ÖNCE MEMURİYETE GİRENLER

5434 sayılı Kanun hükümlerine göre, 8.9.1999 tarihinden sonra ilk defa çalışma hayatına başlayan ve devlet memuru olanlar açısından yaş grubu kadınlar için 58, erkekler için 60 olmakta, kadın ve erkek her ikisi için de 25 hizmet yıllarını tamamlamaları gerekmektedir.

 

1b) 8.9.1999′DAN SONRA MEMURİYETE BAŞLAYANLAR

8.9.1999 tarihinden önce çalışma hayatına başlayan ve devlet memuru olanlar açısından ise, 5434 sayılı Kanunun Geçici Madde 205’de yer alan yaş gruplarını doldurmaları, kadınlar için 20, erkekler için ise 25 hizmet yıllarını tamamlamaları gerekmektedir.

Geçici Madde 205’e göre yaş hesaplanmasında esas alınan tarih, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan, 14.6.2002 (takib eden aybaşı) tarihi olmaktadır.

 

BORÇLANMADA TARİHİN ÖNEMİ

Bu tarihten önce geçen borçlanmaya esas süreler, bu tarihten sonra bugün dahi olsa, bu tarihteki toplam hizmet sürelerine dahil edilerek yaş hesabı yapılmakta, ancak borçlanmaya esas süreler bu tarihten sonra geçmiş ise, borçlanılsa dahi yaş hesabına olumlu etki yapmamakta, ancak hizmet süresine ilave edilmektedir.

Ücretsiz izinde geçen süreler, emeklilik istem tarihinden en az altı ay önce yapılması gerekmektedir. Bu sürenin talep tarihinden sonra başlayacağını, ancak bu sürede borç tutarının bir defada ödenmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz. e devlet kapısı sitemizde bu konuda daha detaylı bilgi bulacaksınız.

Hizmet hesapları, 5434 sayılı Kanun gereği aybaşı ve aysonu itibariyle yapılmaktadır.

Kısa değerlendirmemizden sonra durumunuz aşağıdaki şekilde değerlendirilmektedir.

 

SORU ÖZELİNDE HESAPLAMA

Ücretsiz izinde geçen sürenizi emekli olacağınız tarihten en az 6 ay önce borçlanmanız gerekmektedir. Bu husustaki yasal düzenleme 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun ek 72 nci maddesinde açıklanmaktadır. Geçmiş tarihteki sürenizi borçlanacağınız için Sosyal Güvenlik Kurumunca hesaplanacak olan tutarın tamamını bir defada topluca ödemeniz gerekecektir. Bu şekilde yapılan işlem sonrasında ücretsiz izinde geçirmiş olduğunuz 2 yıl 9 ay süreniz hizmet sürelerinize eklenecektir. Şuan Günmüzde tüm kamu hizmetlerine tek bir noktadan erişim sunan e devlet kapısı sitemiz sizleri bilgiye ulaştırmayı ve doğru şekilde bilgilendirmeyi amaç ve ilke edinmiştir.

Ücretsiz izinde geçirmiş olduğunuz süre 8.9,1999 tarihinden sonraki süreyi kapsadığından, bu sürenin borçlanılması durumunda emeklilik yaşınıza olumlu bir etki yapmayacaktır.

15.9.2011 tarihine kadar toplam hizmet süreniz, 13 yıl 11 ay olmaktadır. 25 hizmet yılı süresi için kalan süre, 11 yıl 1 aydır. (Ücretsiz izin sürenizi borçlanmanız halinde toplam hizmet süreniz 16 yıl 8 ay olacaktır. Ancak yaş hesaplamasında 13 yıl 11 ay dikkate alınacaktır.)

 

Emeklilik yaş grubunuz, 5424 sayılı Kanunun geçici 205. maddesinin (l)bendine göre 50 yaş olmaktadır.

” l) (Ek: 23/5/2002-4759/5 md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya;
11 tam yıldan fazla, 12 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 50,
15 yıl 6 aydan fazla, 17 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 54 yaşını,”

1966 doğumlu olduğunuzdan, 50 yaşı bu tarihe eklediğimizde, 2016 yılında doğum ay ve gününüz itibariyle, emekli yaş koşulunu tamamlamış olmaktasınız.

 

Sonuç değerlendirmemiz; memurlar için !

Yaş koşulunu 2016 yılında tamamlamaktasınız. 2016 yılı Ağustos ayı itibariyle ücretsiz izinde geçen süreniz dikkate alınmadan toplamda olacak hizmet süreniz 18 yıl 11 ay; bu durumda yaş koşulunu tamamlıyor olacaksınız ancak 20 hizmet yılınızı tamamlamak için l yıl l aylık sürenizin de olması gerekiyor.

Size tavsiyemiz, 2016 yılının hangi ay ve gününde 50 yaşınızı dolduruyorsanız, bu tarihten en az 6 ay önce 20 hizmet yılınızı tamamlayacak şekilde borçlanma yapmanız ve 6 aylık sürenin bitimi tarihinde de 50 yaş doldurma koşulunu yerine getirmiş olduğunuzdan istediğiniz zaman emekli olma talebinde bulunmanız olacaktır.

SSK HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA
Devletin Kısa yolu SSK ve SGK işlemleri hakkında bilgiler sunar ve doğrudan ziyaretçilerini yönlendirir.  e devlet resmi sitesi Turkiye.gov.tr’de online olarak ve güvenilir şekilde e devlet şifreniz ile giriş yaparak kullanabilirisiniz ayrıca sgk sorgulama yapabilirsiniz. Daha detaylı bilgi ve yapmanız gerekenler için ssk sorgulaması için bu sayfaya bakınız.

 

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sosyal Güvenlik Kurumu

Ülkemizin en büyük sosyal güvenlik kuruluşu olan Sosyal Güvenlik Kurumu, ülke nüfusunun yaklaşık % 50′sine sigorta ve sağlık hizmeti sunmaktadır.

 

ÖNEMLİ NOT!: ssk hizmet dökümü Sorgulaması hizmetinden yararlanmak için en yakın PTT şubesine gidip, TC Kimlik No’nuzu bildirerek, 1 TL karşılığında “e-Devlet şifresi” almanız gerekmektedir.

 

Sayfanın Konuları: SSK, SSK Hizmet Dökümü, SSK No, SSK Sicil No Sorgulama, SSK Sicil No ve TC Kimlik No ile SSK Hizmet Dökümü Sorgulama, SSK Maaş Hesaplama, SSK Emeklilik Süresi, ssk, SSK Öğrenme, ssk, SSK Sorgulama, SSK Pirim, SSK Kurumu, ssk hizmet dökümü sorgulama, SSK Hakkında Bilgi, SSKHizmetDökümü, SSK Sorgu, SSK İsteğe Bağlı Sigorta, SSK SORGULAMA, SSK SORGULAMA, ssk hizmet dokumu, SSK Borçlanması, SSK Sorgu, SSK Primim Ödeniyormu?, Sosyal Sigortalar Kurumu, ssk aylık, ssk, sgk, ssk gov tr, ssk sorgulamasi, ssk bilgi, www.ssk.gov.tr. Hatalı aramalar: ssk gov, ssk.com, sssk, www ssk, sgk.gov.tr, ssk sorgulama, ssk gov, ssk tr

E Devlet kapısı

Online e devlet hizmetleri kullanmanın kolaylığını ve ayrıcalığını sizler çin burada yayınlıyoruz. E Devlet Girişi sitesi Tüm kamu hizmetlerine Tek bir noktadan Erişim İmkanı Sunar. e devlet ile hayatınızı kolaylaştıracak bilgilere daha kolay ulaşın.

E-Devlet kapısı Sizler için devletimiz tarafından Kurulmuş tüm kamu hizmetlerinin bir araya toplanmasıyla oluşmuş online işlem merkezi bilgilendirme Yönlendirme şekilde açıklanmıştır. Daha detaylı bilgi için E devlet Sitesini Ziyaret edebilirsiniz. E-Devlet Kimlik doğrulama sistemini kullanarak e devlet giriş yapabilirsiniz.

Türk Vatandaşlar

Yaklaşık 2,1 milyon Türk, ekmeğini yurtdışında kazanıyor.
“Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşları” kategorisi, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik olarak konsolosluk, askerlik, nüfus ve evlilik işlemleri hakkında bilgiler içermektedir.


e-Konsolosluk

Konsolosluk İşlemleri
Vize
Yurt Dışı Seyahat Kaydı

 

Nüfus İşlemleri

Doğum İşlemleri
Türk Vatandaşlığının Kazanılması ve Kaybı
Çok Uyrukluluk

 

Diploma Denklik

Diploma Denklik İşlemleri
Diploma Denkliği İle İlgili Yasa ve Yönetmelikler
Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği

 

Askerlik

Dövizle Askerlik
Yurt Dışında Çalışanlar için Erteleme

 

Evlilik

Yurt Dışında Evlilik
Yabancılarla Evlilik
Boşanma Prosedürleri

 

Sosyal Güvenlik

Yurt Dışı Borçlanması
Türkiye ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Bulunan Ülkeler ve Uygulama

 

Ölüm

Yurt Dışındaki Ölümler

 

Dış Temsilcilikler

Yurt Dışındaki Temsilciliklerimiz
Türkiye’deki Yabancı Temsilcilikl

Şifre Hatırlatma Sıfırlama

E-devlet şifremi unuttum diyenler üzülmesin ne yapmalıyım, nasıl alabilirim, nasıl öğrenebilirim diyorsanız gerekli açıklamalar alt tarafta mevcut (e devlet şifresi).

 

Bu konu hakkında e devlet sitesi turkiye.gov.tr şifrenizi unuttuysanız yapabilecekleriniz şunlar.

Bu konuyu sizler için biraz açalım Eğer e devlet şifresini ilk olarak ptt ler aracılığıyla aldıysanız ve şifrenizi unuttunuz yada kaybettiyeseniz turkiye.gov.tr sitesi üzerinden bu şifreyi hatırlatılması veya sıfırlanması yapılmamaktadır. Tekrar bir Ptt şubesine giderek bu sefer 10 tl karşılığında yeni şifrenizi almak zorundasınız. Bu güvenlik için yapılan bir uygulamadır.

 

e devlet sitesi bu konudaki kullandığı ifadeler şöyledir.

“e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz.

 

Bu uygulama, sizin yerinize başka bir kişinin şifre alıp adınıza işlem yapmasının önüne geçilmesi için gerekmektedir. E Devlet kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden, şifreler başvuru sahipleri için özel olarak oluşturulmaktadır. Bu nedenle ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile şifreler verilmektedir.

 

Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 1 TL tahsil edilmektedir. Şifrenin kaybedilmesi, unutulması vb. durumlarda PTT’den alınacak her şifre için ayrıca 10 TL ücret ödenmektedir. Bu işlem masrafı dışında herhangi bir yıllık ücret ödenmesi söz konusu değildir.”

 

Kaynak: https://giris.turkiye.gov.tr/Giris3/ajax/00002.html

Bu şekilde uygulama yapılması vatandaşların güvenliği düşünülerek yapılmıştır. Mail yoluyla e devlet şifresinin hatırlatılması yada sıfırlanması durumu olsaydı, mail hesabınızın internet korsanları tarafandan ele geçirilmesi durumunda e devlet bilgilerinize kolaylıkla ulaşılabilecek ve sizin adınıza istemediğiniz işlemler yapılması durumuyla karşı karşıya kalınabilecekti.

 

Eğer e devlet giriş mobil imza yöntemini kullanıyorsanız bu uygulama geçerli değildir. E devlet şifre veren PTT şubelerinin listesine buradan bakabilirsiniz.

E-Devlet Şifresi Nasıl Değiştirilir ?

E devlet kapısı devletin kısa yolu kullanımı kolay ve tek tuşla tüm kamu hizmetlerinden yararlanma imkanı sunan e devlet sitesi internet dünyasına girmiştir. Sisteme e devlet şifresi ile ilk defa giriş yapan kullanıcı kendi güvenliği açısından otomatik mecburi PTT Aldığı şifreyi değiştirmek zorundadır.

 

e devlet giriş yaptıktan sonra kendisi isteğe bağlı lişisel ayarlarını yapabilir. Genelinde şifre alma ve değiştirme esnasında sistemsel hatalar olabilir bu durumda hataya yönelik çözüm vardır daha sonra tekrar denenmelidir veya PTT şifre ve hata hakkında bilgi verilmelidir.

E-Devlet ssk sorgulama

Online E-Devlet Hizmetlerinden yararlanmak ve Tüm işlemlerinizi online olarak yapmak isteyenler öncelikle PTT – Postane bürolarına gidip Şahsın kendisi giteli özellikle buna dikkat edilmeli kişiye özel olarak belirlencek e devlet giriş şifresini aldıktan sonra İnternete girip işlemlerini e devlet kapısı devletin kısa yolu e-devletkapisi.net adersinden online ve hızlı şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
E-Devlet Sisteminden nasıl faydalanabiliriz diyorsanız Hiç düşünmeden bizi takip edin yeterli. Yukarıda E-Devlet Kullanımı Video ile Anlatılmıştır.
Ayrıca e devlet kapısı sitesinde sgk sorgulama işlemleri yanı sıra tüm kamu işlemleri yanı sıra ssk sorgulama bilgiler bulabilirsiniz, daha detaylı bilgi için e-devlet kullanımı anlatılıyor edevlet hakkında aradığın herşey burada.

E-Devlet Şifresi Nedir? – E-Devlet Şifresi Nasıl Alınır?

www.e-devletkapisi.net – sitesinden alacağınız tüm kamu bilgileriyle Hizmet şifresi aldıktan sonra turkiye.gov.tr üzerinden yapacağınız tüm kamu işlemlerinde kullanmanıza yarayacaktır.

Sözleşmeli Kadro Kapsamı

Sosyal yardımlaşmada çalışan sözleşmeli personel dahil mi?
SYDF vakıflarında çalışan personel, 4857 sayılı İş Yasası uyarınca çalıştırılmaktadır. Yani bu kişiler işçidir. Bu nedenle, vakıflarda 4857 uyarınca, belirsiz süreli veya belirli süreli iş sözleşmeliyle çalışanlar kapsamda değildir. Bunlar memur kadrosuna atanamayacaktır.

 

2011/7 ile yerleşen Tarım Bakanlığı personeli dahil midir?

Soru 1- sayın yetkili dün itibariyle resmi gazetenin yayınlanmasından sonra patlak veren bazı sorunlar olmuştur. bizde bu madurlardan biriyiz biz 25 mayısta tarım bakanlığına 2011/7 atamasıyla yerleştirildik fakat 17 hazirana kadar verilen süre zarfında 6 haziranda sözleşme imzalayacağım fakat bazı arkadaslar il müdürlüklerine evraklar erken geldiği için cuma günü sözleşmelerini imzalamış ve göreve başlaya bilmiştir bu kişilerin kadroya geçeceği bizim ise geçemeyeceğimiz söylenmektedir. bu bir adaletsizliktir ve nasıl bir çözüm buluna bilir. aynı atamayla girenlerden bazı kişiler kadroya geçerken bizler geçemiyoruz.

Sözleşmeli Kadro Kimleri Kapsıyor ?

Soru 2– SHÇEK in yapmış olduğu 4 B li sözleşmeli memur alımı sınavına katıldım. 175 tane sağlık memuru alınacaktı. Yapılan sınav sonucu 20 mayıs 2011 tarihinde Balıkesire yerleştirildiğim hususunda SHÇEK Genel Müdürlüğünce internet sitesinden tebligat yapıldı . İşe giriş için gereken evrakları 06.06.2011 tarihine kadar teslim etilmesi ilanen duyuruldu ve ben evrakları 03/06/2011 tarihinde SHÇEK Genel Müdürlüğüne teslim ettim. 04/06/2011 tarihinde Bakanlar Kurulunca 4 Bli personelin 657 ye göre kadroya geçirilmesi hakkından ben de faydalanabilecek miyim . Bu konuda Bilgilendirebilirseniz çok sevinirim

 

Soru 3– Merhabalar. ben 3 haziranda sgk ya sözleşmeli programcı olarak atandım. 7 haziranda sözleşme imzalayacagım ce 8 inde iş başı yapacagım. Atamamın 4 haziran tarihinden önce olması sebebiyle sormak istedigim şu . 4b den 4 a ya geçiş ben ve benim gibileri kapsıyor mu ?-

 

CEVAP: Kadro düzenlemesi, 4 Haziran 2011 tarihi itibariyle görev yapan 4/B’lileri kapsamaktadır. Bu nedenle, 4 Haziran 2011 tarihinden sonra sözleşme imzalayıp göreve başlayacak olanlar, kadro düzenlemesinden yararlanamayacaktır.

 

Sözleşmeli arşiv uzmanı hangi unvanla memur kadrosuna atanacak?

- bir kamu kurumunda sözleşmeli arşiv uzmanı olarak görev yapıyorum. 4/A kadroya geçerken ünvanım arşiv uzmanı yoksa arşiv memuru olacak. ünvanım arşiv memuru olursa itiraz hakkım olur mu?

Daha önce de belirttiğimiz üzere, her sözleşmeli unvanın memur karşılığı bulunmamaktadır. “Arşiv uzmanı” unvanı bunlardan biridir. 632 sayılı KHK’nın birinci maddesi, birinci fıkrasında yer alan “bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması halinde, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına” hükmü gereğince, bu durumdakilerin hangi unvana atanacağına Maliye Bakanlığı ve DPB karar verecektir.

 

Kadroya geçmek istemeyenlerin durumu

- Sayın memurlar net çalışanları. SGK da sözleşmeli olarak çalışmaktayım.Bilindiği gibi bizler kadroya geçtik ama bir kaç arkadaşımız ellerinde KPSS puanları olduğu için ve başka kuruma atanmak istedikleri için kadroya geçmek istememekteler. Bu arkadaşlarımız kadrolu için başvuru yapmazlarsa sözleşmeli olarak kalmaya devam mı edecekler yoksa istifa etmeleri mi gerekecek..

KHK’daki hükme göre, kadroya geçiş, ancak sözleşmeli personelin yazılı talebine bağlıdır. Yazılı olarak talepte bulunmayanlar, kadroya geçmeyecektir. Bunlar sözleşmeli olarak çalışmaya devam edecektir.

 

Ben şuan teknisyenim, ancak önlisans mezunu oldum. Memur kadrosuna tekniker olarak atanır mıyım?

- İyi çalışmalar. Benim şöyle bir sorum olacak bilgilendirirseniz sevinirim.
657-4b teknisyen olurak çalışmaktayım. iki yıllık meslek yuksekokul mezunuyum yani aslında teknikerim şimdi kadroyo geçerken tekniker olarak geçebilirmiyim.teşekkurler.

 

Sözleşmeli personel, eğer kamuda karşılığı var ise mevcut unvanları ile atanacaktır. Teknisyen unvanının kamuda karşılığı vardır. Bu nedenle, teknisyen unvanıyla memur kadrosuna atanacaksınız.

 

Düzenleme, KİT’lerdeki sözleşmeli personeli kapsıyor mu?

- Acaba sözleşmelilerin kadroya alınması husundaki khk biz 399a tabi çalışan sözleşmelileride kapsıyor mu?Buna ilişkin bir açıklama yayınlarsanız aklımızdaki problemleri gidermiş olacaksınız.Şimdiden teşekkür ediyorum.Saygılarımla.

 

KİT’lerde 3 tip personel bulunmaktadır. Memurlar, 399′a tabi sözleşmeliler ve işçiler… Kadro düzenlemesi her tip sözleşmeliyi değil sadece 4/B’li statüsünde çalışanları kapsamaktadır. Bu nedenle, KİT’lerde 399′a tabi sözleşmeli olarak çalışanların memur kadrosuna atanması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.

 

Doğum iznindeyim. İznimi sonlandırıp, göreve başlayabilir miyim?

- doğum izni sonrası ücretsiz izine ayrıldım.ücretsiz izinim haziran sonunda bitecek.göreve geri dönmek için hangi işlemleri yapmalıyım.kadrolu öğretmenim.

 

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Yeniden hizmete alınma” başlıklı ek 1. maddesinde “b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl; askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,” hükmü yer almaktadır. Madde metni, “en geç bir yıl” dediği için doğum izninde bulunan sözleşmeli personelin, bu iznini kesmesi mümkündür. Ancak şunu belirtmek gerekmektedir. Kadro düzenlemesi zaten askerde olan veya doğum izninde olanların haklarını korumuş ve bunların, görev geri döndükten sonra 1 ay içinde yazılı olarak başvurmak kaydıyla memur kadrolarına atanabileceğini düzenlemiştir.

 

Ek ders ücreti karşılığında çalışanlar kapsamda mı?

- ben ücretli öğretmenim ve ücretli öğretmenlik 4c sayılmıyor danştay kararıyla. bu durumda bizlerde 4b liler gibi kadroya başvurabilecez mi. ayın belirli günleri yada günün belirli saatleri değil bizde tıpkı 4b li gibi tam gün çalşıyoruz. acele cevap verirseniz sevinirim

Düzenleme, ek ders ücreti karşılığında çalışan öğretmenleri kapsamamaktadır. Sadece 4/B’ye tabi olarak çalışanları kapsamaktadır.

 

Kadroya geçersem, nakil durumum ne olur?

- 2010 KPSS B grubu sınavına katılarak Sosyal Güvenlik Kurumunun Ekim 2010′da almış olduğu sözleşmeli kadrosuna yerleştim. “Sözleşmelilerin Kadroya Geçirilmesini dair KHK” ile birlikte kadroya geçebilme hakkını elde ettim. Sormak istediğim soru: Ben şuan SGK’da kadroya geçmek için dilekçe versem ve kadroya geçirilsem. 20 Haziran atamalarında da başka bir kuruma atamam yapılsa SGK’dan ayrılabilir miyim ayrılabilirsem de nasıl bir yol izlemem gerekir.

Daha önce yapmış olduğumuz açıklamalarda şunu belirtmiştik. KPSS tercih işlemlerinde; Memur olarak çalışanlar sözleşmeli bir pozisyona atandığında veya sözleşmeli olarak çalışanlar memur kadrolarına atanmaya hak kazandığında, hiçbir sınırlama olmaksızın, yeni görevlerine geçebilir. Ancak memur kadrosunda çalışan birisinin, KPSS tercih işlemleri ile yeniden bir memur kadrosuna atanmaya hak kazandığında, bu kez direkt geçememektedir. Çalıştığı kurumun, geçişe onay vermesi gerekmektedir. Kamu kurumunca, geçişe onay verilmezse, yeni göreve geçilemez.

 

Sizin sorunuza gelince; 20 Haziran’da başvuruları alınacak 2011/1 KPSS tercih işlemlerinde memur ve 399′a tabi sözleşmeli pozisyonlar yer alacaktır. Eğer 632 sayılı KHK kapsamında, dilekçe verip memur kadrosuna atanırsanız ve 2011/1 KPSS tercih işlemlerinde yine memur kadrosuna atanmaya hak kazanırsanız, bu halde geçiş için mutlak surette SGK’nın onay vermesi gerekmektedir. Ancak, tercih kılavuzunda yer alacak olan 399′a tabi sözleşmeli pozisyonları tercih edip yerleşmeniz halinde, bu kez geçiş için SGK onayına gerek bulunmamaktadır.

 

5620 ile geçici işçi iken sözleşmeli olanların durumu

21 nisan 2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5620 sayılı kanuna göre, geçici işçilerin bir kısmı sürekli işçi kadrosuna bir kısmı sözleşmeli pozisyona geçirilmiştir.

 

- 5620 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, genel bütçeli kurumlardaki geçici işçiler 657 sayılı Kanunun 4/B hükümlerine göre sözleşmeli pozisyona atanmıştır. Bunlar kapsamdadır.

 

- Yine 5620 sayılı Kanunun 2. maddesine göre KİT’lerdeki geçici işçiler sürekli işçi kadrolarına geçirilmiştir. İşçi statüsü kapsamda değildir.

 

- İl özel idareleri ve belediyelerdeki geçici işçiler ise, 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 3. fıkrası uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmıştır. Dolaysıyla bunlar da kapsamda değildir.

 

Sözleşmesi feshedilip, dava açanların durumu

- 657/4b li olupta söleşmeleri feshedilerek işten çıkakarılıpta mahkemeye veren ve mahkemeleri devam eden sözleşmeliler bu yasadan nasıl yararlanacak.bununla ilgili bilgi verirseniz çok memnun olurum.cevabınız için şimdiden teşekkürler.

4/B’li olarak çalışmakta iken sözleşmesi fesih edilip, fesih edilme işlemine karşı dava açanlar, eğer açtıkları davayı kazanırlarsa, memur kadrolarına atanabilecektir.